201701.21
0
0

İcra ve İflas Hukuku

Pusula Avukatlık Bürosu, yetkin çalışma kadrosu ile İcra ve İflas Hukuku’ndan kaynaklı uyuşmazlıkların çözümünde hizmet vermektedir. Avukatlık büromuz, başta her türlü icra takiplerinin yapılması ve devam eden süreçte yaşanan gelişmeler nezdinde haciz, yakalama, satış, dava takibi gibi işler de dahil olmak üzere icrai işlemleri yürütmekte bu bağlamda hukuki danışmanlık  ve avukatlık hizmeti vermektedir. İlamlı, ilamsız,…

201701.21
0
0

Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

Pusula Avukatlık Bürosu, yetkin çalışma kadrosu ile Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku’ndan kaynaklı uyuşmazlıkların çözümünde hizmet vermektedir. Avukatlık büromuz, mülkiyet sahiplerine ve yatırımcılara mülkiyetin devri ve yönetimi konularında danışmanlık hizmeti vermenin yanı sıra emlak alım satımı,kiralaması,ayni ya da şahsi hak tesisi gibi çeşitli işlemlerin yapılmasının yanı sıra gayrimenkul konularından doğan hukuki ihtilaflarda da hukuki danışmanlık ve…

201701.21
0
0

Tüketici Hukuku

Pusula Avukatlık Bürosu, yetkin çalışma kadrosu ile Tüketici Hukuku’ndan kaynaklı uyuşmazlıkların çözümünde hizmet vermektedir. Avukatlık büromuz, hakem heyetlerine başvuru, banka ve kredi işlemlerinden kaynaklı tüketici uyuşmazlıkları, ayıplı mal veya hizmet de dahil olmak üzere tüketici hukukuyla ilgili her türlü uyuşmazlıklarda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Tüketicinin korunması mevzuatı, müşteri ilişkileri, tip sözleşmeler konusunda bilgilendirme…

201701.21
0
0

Ticaret ve Şirketler Hukuku

Pusula Avukatlık Bürosu, yetkin çalışma kadrosu ile Ticaret ve Şirketler Hukuku’ndan kaynaklı uyuşmazlıkların çözümünde hizmet vermektedir. Avukatlık büromuz, bir şirketin kurulmasından başlayarak; sermaye finansmanı, lisans anlaşmaları ve ticari akitler, kamu ve özel hisse arzı, birleşme/devralma, günlük işlerinde temsil gibi bir çok konuda büyümesi ve nihayet gerektiği takdirde tasfiyesine kadar söz konusu olabilecek tüm aşamalarda hukuki…

201701.21
0
0

Ceza Hukuku

Pusula Avukatlık Bürosu, yetkin çalışma kadrosu ile Ceza Hukuku’ndan kaynaklı uyuşmazlıkların çözümünde hizmet vermektedir. Avukatlık büromuz, hayata, bedene, cinsel dokunulmazlığa, hürriyete, malvarlığına verilen zararlar dahil birçok ceza hukukundan kaynaklı meselelerde gerek soruşturma gerekse kovuşturma aşamasında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Ceza soruşturma ve kovuşturma işlemlerinin her safhasında müşteki ve sanık vekilliği Sulh, Asliye ve…

201701.21
0
0

Miras Hukuku

Pusula Avukatlık Bürosu, yetkin çalışma kadrosu ile Miras Hukuku’ndan kaynaklı uyuşmazlıkların çözümünde hizmet vermektedir. Avukatlık büromuz, başta izale-i şuyu davaları olmak üzere mirasın reddi, vasiyetnamenin hazırlanması, vasiyetnamenin iptali ve taksim sözleşmeleri dahil birçok konuda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Mirasçılık belgesinin alınması İzale-i şuyu davaları Terekede ihtiyati tedbirler Mirasın reddi Miras şirketine mümessil atanmasına…

201701.21
0
0

Aile Hukuku

Pusula Avukatlık Bürosu, yetkin çalışma kadrosu ile Aile Hukuku’ndan kaynaklı uyuşmazlıkların çözümünde hizmet vermektedir. Avukatlık büromuz, boşanma, velayet, nafaka, maddi manevi tazminat davaları, tanıma/tenfiz, mal rejimleri, evlat edinme ve bilumum konuda danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Boşanma davaları Velayet/nafaka davaları Maddi manevi tazminat davaları Tanıma/Tenfiz davaları Mal rejimleri davaları Evlat edinme davaları

201701.21
0
0

Tazminat Hukuku

Pusula Avukatlık Bürosu, yetkin çalışma kadrosu ile Tazminat Hukuku’ndan kaynaklı uyuşmazlıkların çözümünde hizmet vermektedir. Avukatlık büromuz, tazminat hukuku ile ilgili her konuda; trafik kazalarından kaynaklanan maddi manevi tazminat davaları, araç değer kayıpları, haksız fiilden kaynaklı tazminat davaları, sözleşmeden kaynaklı tazminat davaları da dahil olmak üzere tazminat hukukuna ilişkin bilumum konuda danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir….

201701.21
0
0

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Pusula Avukatlık Bürosu, yetkin çalışma kadrosu ile İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku’ndan kaynaklı uyuşmazlıkların çözümünde hizmet vermektedir. Avukatlık büromuz, iş hukuku ile ilgili her türlü konuda; işçi ve işveren arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, hizmet sözleşmelerinin hazırlanması, işe alma ve işten çıkarmaya ilişkin usullerin oluşturulması konusunda hukuki destek sağlanması, işçi ve işveren arasında çıkan uyuşmazlıkların çözümlenmesi konularında…