201701.21
0
0

Gayrimenkul ve İnşaat HukukuPusula Avukatlık Bürosu, yetkin çalışma kadrosu ile Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku’ndan kaynaklı uyuşmazlıkların çözümünde hizmet vermektedir. Avukatlık büromuz, mülkiyet sahiplerine ve yatırımcılara mülkiyetin devri ve yönetimi konularında danışmanlık hizmeti vermenin yanı sıra emlak alım satımı,kiralaması,ayni ya da şahsi hak tesisi gibi çeşitli işlemlerin yapılmasının yanı sıra gayrimenkul konularından doğan hukuki ihtilaflarda da hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

  • Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri hazırlanması
  • Tapu tesis, iptal, tescil davaları açılması ve takibi
  • İntifa hakkı, geçit hakkı, aynileştirilmiş şahsi haklara ilişkin ihtilafların çözümlenmesi
  • Taşeronluk ve benzeri inşaat hizmetlerine ilişkin sözleşmeler
  • Ön satış ve kiralama sözleşmeleri ve tapuya şerhlerinin yapılması
  • Gayrimenkul satış, kiralama, ipotek, şerh, tedbir, haciz tatbiki ve terkini işlemlerin takip edilmesi
  • Kira sözleşmelerinin ve tahliye taahhütnamesinin hazırlanması ve takibi, kira bedellerinin tahsili, tahliye işlemlerinin gerçekleştirilmesi