201701.21
0
0

İcra ve İflas HukukuPusula Avukatlık Bürosu, yetkin çalışma kadrosu ile İcra ve İflas Hukuku’ndan kaynaklı uyuşmazlıkların çözümünde hizmet vermektedir. Avukatlık büromuz, başta her türlü icra takiplerinin yapılması ve devam eden süreçte yaşanan gelişmeler nezdinde haciz, yakalama, satış, dava takibi gibi işler de dahil olmak üzere icrai işlemleri yürütmekte bu bağlamda hukuki danışmanlık  ve avukatlık hizmeti vermektedir.

  • İlamlı, ilamsız, çek/senet ve benzeri tüm icra takiplerinin başlatılması
  • İcra takiplerinin takibi, haciz, yakalama, satış işlemleri
  • Borca itiraz, itirazın iptali ve menfi tespit davalarının açılması ve takibi
  • İpotek ve rehin işlemlerinin yapılması
  • İflasın ertelenmesi ve iflas davaları