201701.21
0
0

Miras HukukuPusula Avukatlık Bürosu, yetkin çalışma kadrosu ile Miras Hukuku’ndan kaynaklı uyuşmazlıkların çözümünde hizmet vermektedir. Avukatlık büromuz, başta izale-i şuyu davaları olmak üzere mirasın reddi, vasiyetnamenin hazırlanması, vasiyetnamenin iptali ve taksim sözleşmeleri dahil birçok konuda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

 • Mirasçılık belgesinin alınması
 • İzale-i şuyu davaları
 • Terekede ihtiyati tedbirler
 • Mirasın reddi
 • Miras şirketine mümessil atanmasına ilişkin davalar
 • Mirasçılık belgesinin iptali davaları
 • Mirasta defter tutulması
 • Vasiyetnamenin iptali davaları
 • Mirasta iade davaları
 • Miras sözleşmeleri
 • Vasiyetname düzenlemeleri
 • Taksim sözleşmeleri